Z wizytą u stulatki

2024-03-17 09:11
Z wizytą u stulatki

Wójt Gminy Śniadowo - Rafał Pstrągowski, Przewodniczący Rady Gminy Śniadowo - Grzegorz Podgórski i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Ewa Szabłowska, odwiedzili 15 marca 2024 roku, mieszkankę Wszerzeczy, Panią Zofię Jarmułowicz, która tego dnia ukończyła 100 lat.

Szanowna Jubilatka, w otoczeniu bardzo licznie zgromadzonej rodziny, przyjęła życzenia od przedstawicieli gminy, kwiaty i okolicznościowy upominek. Odczytano listy gratulacyjne od Prezesa Rady Ministrów i Wojewody Podlaskiego. Do życzeń dołączyły się przedstawicielki Placówki Terenowej KRUS w Łomży, które również wręczyły Jubilatce bukiet kwiatów oraz list gratulacyjny z życzeniami i informacją o przyznaniu świadczenia emerytalnego z tytułu osiągnięcia 100 lat życia od Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Życzenia i kwiaty złożyła też pani sołtys.

Tego dnia, o godzinie 7.00, Pani Zofia z rodziną uczestniczyła w mszy świętej w kościele w Szczepankowie, w intencji jej urodzin. Jak przekazał syn Pani Zofii, jeden z pięciorga rodzeństwa, jej receptą na długowieczność jest poświęcenie się pracy i modlitwa. Jubilatce towarzyszyli niemal wszyscy z siedmiorga wnuków i dziewięciorga prawnuków.

Przy dźwiękach akordeonu i śpiewie całej rodziny, bardzo miło minął czas w tej cudownej rodzinie, która zjechała do Wszerzeczy z całej Polski.

Dostojnej Jubilatce jeszcze raz życzymy pogody ducha, dobrego samopoczucia i wielu lat zdrowia i radości z obecności najbliższych. 

T.Sz.
  • Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki Z wizytą u stulatki