Konferencja podsumowująca inwestycje w Gminie Śniadowo

2023-10-13 13:32
Konferencja podsumowująca inwestycje w Gminie Śniadowo

W dniu 13 października 2023 r. przed siedzibą Urzędu Gminy Śniadowie odbyła się konferencja prasowa podsumowująca inwestycje gminne w ostatnich 4-ch latach.

W konferencji wzięli udział: Pan Marek Komorowski – Senator RP, Pan Kazimierz Gwiazdowski – Poseł na Sejm RP, Pan Lech Szabłowski – Starosta Łomżyński oraz w roli gospodarza Wójt Gminy Śniadowo – Rafał Pstrągowski.

Wójt – Rafał Pstrągowski  podkreślił, że w ostatnich latach samorząd gminy pozyskał ze środków zewnętrznych rekordową kwotę ok. 40 mln zł. W historii samorządu gminnego nie było dotychczas takich środków. Dzięki funduszom rządowym Gmina Śniadowo zrealizowała szereg niezbędnych inwestycji służących mieszkańcom naszej gminy.

Wśród zrealizowanych projektów Wójt wymienił następujące inwestycje:

 • zakup nowego elektrycznego autobusu szkolnego za kwotę: 2.285.340 zł,
 • budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie o wartości 2.050.000 zł,
 • budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Wierzbowie wraz z budową wodociągowej sieci magistralnej i odcinków wodociągu spinającej istniejącą sieć o wartości 3.852.688 zł,
 • „Nowy Ład na drogach w Gminie Śniadowo – etap I”, w ramach którego przebudowano 4 odcinki dróg gminnych o dł. 5 km w miejscowościach: Truszki, Jakać Młoda, Dębowo, Jakać Borki oraz ul. Milewek w Śniadowie, wartość inwestycji to kwota 6.579.661 zł,
 • „Nowy Ład na drogach w Gminie Śniadowo – etap II”, w ramach tego projektu gmina dokona przebudowy ok. 6 km dróg za kwotę 6.000.000 zł,
 • „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Śniadowo” w relacji Stare Szabły-Zawady oraz Dębowo-Uśnik Kolonia o wartości 1.718.141, 36 zł,
 • uporządkowanie gospodarki wodnościekowej, na którą składa się budowa sieci wodociągowej o dł. 7,1 km oraz remont z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków. Łączna wartość tych inwestycji to kwota 4.013.000 zł,
 • przebudowa stacji uzdatniania wody w Starym Ratowie wraz z budową studni głębinowej i rurociągu tłocznego o łącznej wartości 3.960.925 zł,
 • rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Śniadowie I etap o wartości 5.014.024 zł,
 • budowa komunalnego budynku wielorodzinnego w Śniadowie o wartości 5.840.549 zł,
 • renowacja ołtarza w Kościele pw. Świętego Wojciecha BM w Szczepankowie o wartości 1.000.000 zł,
 • remont zabytkowego Kościoła pw. WNMP w Śniadowie o wartości 400.000 zł.
 • rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Śniadowie II etap o wartości 2.000.000 zł.

Uczestniczący w konferencji Senator – Marek Komorowski, podkreślił wsparcie rządowe dla samorządów gminnych, takich jak m.in. Gmina Śniadowo. Dzięki rządowym środkom finansowym możliwa jest realizacja szeregu przedsięwzięć inwestycyjnych niezwykle ważnych dla mieszkańców małych miejscowości.

Poseł – Kazimierz Gwiazdowski z zadowoleniem przyjmuje rozwój samorządów gminnych dzięki inwestycjom rządowym. W ubiegłych latach samorządy nie mogły realizować zadań infrastrukturalnych z powodu braku programów umożliwiających ich finansowanie. W ostatnim czasie dzięki znacznemu zaangażowaniu środków rządowych m.in. z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” możliwa jest realizacja wielu inwestycji i szybki rozwój lokalnych samorządów.

O powiatowych inwestycjach drogowych na terenie gminy Śniadowo wspomniał także Starosta – Lech Szabłowski. Starosta podkreślił, że w przyszłym roku realizowane będą 3 inwestycje drogowe w naszej gminie tj. przebudowa drogi powiatowej w relacji Truszki – Jakać Borki, przebudowa drogi powiatowej Uśnik – Wszerzecz oraz remont ul. Kolejowej w Śniadowie.

 

 • Konferencja podsumowująca inwestycje w Gminie Śniadowo Konferencja podsumowująca inwestycje w Gminie Śniadowo Konferencja podsumowująca inwestycje w Gminie Śniadowo Konferencja podsumowująca inwestycje w Gminie Śniadowo Konferencja podsumowująca inwestycje w Gminie Śniadowo Konferencja podsumowująca inwestycje w Gminie Śniadowo Konferencja podsumowująca inwestycje w Gminie Śniadowo Konferencja podsumowująca inwestycje w Gminie Śniadowo Konferencja podsumowująca inwestycje w Gminie Śniadowo Konferencja podsumowująca inwestycje w Gminie Śniadowo Konferencja podsumowująca inwestycje w Gminie Śniadowo