Bezpłatne szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu

2023-08-01 11:40
Bezpłatne szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu

Urząd Marszałkowski realizuje projekt „Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”.

Celem projektu jest zmniejszenie liczby zachorowań na boreliozę z Lyme i kleszczowe zapalenie mózgu w województwie podlaskim poprzez profilaktykę pierwotną wyselekcjonowanej grupy ryzyka tj. osób pracujących w sektorze rolnictwa, łowiectwa i rybactwa z terenu województwa podlaskiego.

Główne działania podejmowane w ramach projektu to szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM), z których będzie można skorzystać do 15 grudnia 2023 r.

Kryteria włączenia do szczepień:

  • mieszkaniec/ka powiatu łomżyńskiego,
  • w wieku od 18 do 64 lat,
  • pracujący w sektorze rolnictwa, łowiectwa, rybactwa.

Dokumentem poświadczającym kwalifikowalność uczestników jest:

  • numer NIP gospodarstwa rolnego,
  • oświadczenie o opłacaniu składek KRUS lub zaświadczenie o zatrudnieniu w podmiocie gospodarczym tj. w gospodarstwie rolnym.

Do pracujących w gospodarstwach rolnych zalicza się: właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, członków rodzin, współmałżonków, innych członków rodziny (tj. osób pracujących w gospodarstwie indywidualnym osób wnoszących jakikolwiek wkład pracy w działalność gospodarstwa indywidualnego), pracowników najemnych, stałych, dorywczych, pracowników konktraktowych i pomoc sąsiedzką.

Szczepienia przeciwko KZM na zlecenie Województwa Podlaskiego realizuje  R MED. Centrum Medycyny  Pracy i Rodziny Magda Rogulska ul. Stołeczna 7 lokal 5/2, 15-879 Białystok, tel. 696 235 803, 661 126 021, 570 645 210, 537 889 769, 696 018 300.

Więcej informacji można uzyskać w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, tel. 85 665 42 90, e-mail: zdrowie@podlaskie.eu