Ogłoszenie o naborze wniosków

2023-07-31 14:02
o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 2

Dofinansowaniem mogą być objęte prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków. Nabór wniosków na dotacje dla właścicieli takich obiektów będzie prowadził Urząd Gminy Śniadowo. 

Wnioski o dotacje należy składać w  Sekretariacie Urzędu Gminy w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 7 do dnia 2 sierpnia 2023 r. do godziny 15:00. 

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie gov.pl. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.