Dofinansowanie remontów dróg w Gminie Śniadowo

2023-07-26 09:50
Dofinansowanie remontów dróg w Gminie Śniadowo

Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki ogłaszając kolejną edycję Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" poinformował także o zatwierdzeniu listy zadań remontowych rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Z satysfakcją informujemy, że na zatwierdzonej liście remontów dróg gminnych z województwa podlaskiego 2 zadania zgłoszone przez Gminę Śniadowo znalazły się na pierwszym i czwartym miejscu spośród 67 projektów, które uzyskały dofinansowanie.

Zadania zatwierdzone do realizacji:

  • Remont drogi gminnej w m. Wierzbowo o dł. 1,965 km. Wartość projektu ogółem: 738.801,85 zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 443.281,11 zł, zaś udział własny gminy to kwota: 295.520,74 zł. Termin realizacji zadania: maj 2024 r.
  • Remont drogi gminnej w ciągu ul. Szerokiej i Krótkiej w m. Śniadowo o dł. 303 mb. Wartość projektu ogółem: 492.698,14 zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 295.618,88 zł, zaś udział własny gminy to kwota: 197.079,26 zł. Termin realizacji zadania: maj 2024 r.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dofinansuje zgłoszone zadania w wysokości 60 % ogólnej wartości projektu. Gmina Śniadowo w ramach środków własnych wyasygnuje 40 % kwoty niezbędnej do realizacji powyższych projektów.

Ogłaszając zatwierdzone listy zadań, które otrzymały dofinansowanie, Premier Mateusz Morawiecki powiedział – „modernizacja dróg lokalnych, dróg gminnych, powiatowych jest istotna właśnie z perspektywy mieszkańców. Polska zmienia się na naszych oczach”.

W ramach zatwierdzonej listy zadań powiatowych, na terenie Gminy Śniadowo będzie realizowany również „Remont drogi powiatowej Nr 2110B ul. Kolejowa w Śniadowie” o dł. 700 mb. o wartości 805.000 zł. Przewidywany termin wykonania tego zadania to październik 2024 roku.