Dotacje dla Kościoła Parafialnego w Szczepankowie

2023-07-19 08:23
Dotacje dla Kościoła Parafialnego w Szczepankowie

Premier Mateusz Morawiecki wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosili wyniki naboru wniosków do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład.

W skali całego kraju złożonych zostało 4808 projektów, które otrzymały dofinansowanie na kwotę 2,5 mld złotych.

Wniosek złożony przez Gminę Śniadowo na realizację zadania pn.  „Prace konserwatorskie przy barokowym ołtarzu głównym w kościele parafialnym pw. Św. Wojciecha BM w Szczepankowie” na kwotę 1 000 000,00 zł,  uzyskał akceptację komisji konkursowej i uzyskał dofinansowanie.

Parafia pw. Św. Wojciecha BM w Szczepankowie otrzyma również dotację w wysokości 3.340.000 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie dzięki wnioskowi złożonemu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Z terenu Powiatu Łomżyńskiego dofinansowanie otrzymało 16 projektów na kwotę ponad 14 mln zł.

Wręczenie symbolicznych czeków na realizację inwestycji w zakresie odbudowy zabytków odbyło się w dniu 17 lipca br. na dziedzińcu przed kościołem parafialnym w Szczepankowie.

„Ogromnie dziękuję za wsparcie finansowe ze strony rządu, te środki zostaną przeznaczone na wyposażenie wnętrza naszego kościoła, szczególnie na renowację zabytkowych ołtarzy pochodzących z drugiej połowy XVIII wieku” - mówił Proboszcz Parafii pw. Św. Wojciecha BM w Szczepankowie - Dariusz Wizner.

W ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków wnioskodawcy mogli starać się o wsparcie w jednej z trzech kategorii: do 150 tys. zł, do 500 tys. zł oraz do 3,5 mln zł. Dofinansowanie z programu mogło wynieść maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji.

Zdjęcia: dzięki uprzejmości portalu mylomza.pl

  • Dotacje dla Kościoła Parafialnego w Szczepankowie Dotacje dla Kościoła Parafialnego w Szczepankowie