Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w Gminie Śniadowo

2023-07-03 18:22
Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w Gminie Śniadowo

Wójt – Rafał Pstrągowski na konferencji prasowej ogłosił rozpoczęcie budowy budynku komunalnego w Starym Ratowie. Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego to pierwsza taka inwestycja w powiecie łomżyńskim.

„Podjęcie decyzji o budowie takiego budynku i staraniach dotyczących pozyskania źródła finansowania odnoszą się do 2019 roku, kiedy to omawiając „Raport o stanie gminy” zauważyłem coroczny spadek ilości mieszkańców Gminy Śniadowo. Chcąc zatrzymać rodziny na naszym terenie należałoby zaoferować im dobre warunki zamieszkania” – poinformował Wójt Gminy.

Kontynuując wypowiedź Wójt stwierdził, że oprócz dobrze rozwiniętego rolnictwa w naszej gminie, prężnie rozwijają się również przedsiębiorstwa, w których pracują nasi mieszkańcy, dlatego też, aby związać ich z naszą gminą, należało podjąć starania o budowę wielorodzinnego budynku komunalnego w celu zapewnienia młodym rodzinom godziwych warunków życia. W ciągu ostatnich 20 lat liczba mieszkańców gminy spadła o ponad tysiąc osób. Mam nadzieję, że budowa budynku komunalnego poprawi sytuację życiową i demograficzną naszych rodzin. Chcemy być odbierani jako gmina przyjazna dla młodych rodzin, które wiążą swoje losy zawodowe z naszą gminą”.

W dalszej części konferencji Wójt – Rafał Pstrągowski poinformował, że podjęte przez gminę starania doprowadziły do uzyskania dofinansowania z Funduszu Wsparcia Budownictwa Komunalnego Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 5.840.548,66 zł. na realizację przedmiotowego budynku. Uzyskane dofinansowanie stanowi 80 % kosztów inwestycji. Gmina podjęła też kolejne działania w celu uzyskania dotacji na pokrycie wkładu własnego. Z uzyskanych informacji wynika, że takie dofinansowanie gmina otrzyma. Zatem wkład własny gminy wyniesie tylko 392.109,53 zł. Przewidywana wartość całej inwestycji to kwota 6.232.658,19 zł.

bgk.JPG

Nowobudowany budynek będzie miał 24 mieszkania, o pow. od 34,37 m2 do 60,35 m2. Budynek będzie całkowicie wykończony i wyposażony w pełną infrastrukturę techniczną wraz ze wszystkimi przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, elektrycznymi oraz przyłączem gazowym. Budynek będzie wyposażony w windę. Przewidywane są także 24 miejsca parkingowe wraz z drogami dojazdowymi.

Gmina Śniadowo będzie zarządzać budynkiem przez 15 lat. Po tym okresie najemcy będą mogli nabyć mieszkanie na własność. Budynek będzie zrealizowany do końca czerwca 2025 roku i do tego czasu określone zostaną kryteria przydziału mieszkań dla mieszkańców.

Wójt – Rafał Pstrągowski, korzystając z okazji, podziękował Posłowi Kazimierzowi Gwiazdowskiemu oraz Senatorowi Markowi Komorowskiemu za wsparcie działań samorządu w zakresie pozyskiwania środków finansowych mających na celu rozwój Gminy Śniadowo.

Biorący udział w konferencji Pan Andrzej Wszeborowski właściciel firmy Roboty Ogólnobudowlane, Konserwacja Zabytków w Łomży poinformował, że budowa rozpocznie się już w miesiącu lipcu tego roku. Budynek będzie realizowany w formie tradycyjnej z materiałów budowlanych produkowanych w Przedsiębiorstwie Produkcji Betonów w Śniadowie. Andrzej Wszeborowski dodał, że do końca tego roku firma wykona prace przy budynku o wartości 1 mln. zł.

Radości z tej inwestycji nie krył Senator – Marek Komorowski, który podkreślił że budowa budynku komunalnego wpisuje się w program rządowy wspierający polskie rodziny. Mieszkanie to podstawa bytowa młodych rodzin. Śniadowo jest dobrym przykładem dla innych samorządów – dodał Senator. Marek Komorowski pogratulował Gminie Śniadowo i Wykonawcy za podjęcie się tej niezwykle ważnej inwestycji.

Do gratulacji dla Wójta i Rady Gminy z podjęcia tego przedsięwzięcia przyłączył się Poseł  - Kazimierz Gwiazdowski. Samorząd ma wiele potrzeb inwestycyjnych, ale rzadko się zdarza, że gminy podejmują się budowy budynków komunalnych, tym bardziej należy pochwalić Gminę Śniadowo z podjęcia takiej decyzji. Niezwykle ważne jest, aby zatrzymać mieszkańców i wiązać ich z gminą poprzez zapewnienie potrzeb mieszkaniowych. To dzięki różnym programom rządowym, gmina może myśleć o swoich mieszkańcach oraz rozwijać się pod względem gospodarczym – podkreślił Poseł Gwiazdowski.

 

  • Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w Gminie Śniadowo Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w Gminie Śniadowo Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w Gminie Śniadowo Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w Gminie Śniadowo Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w Gminie Śniadowo Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w Gminie Śniadowo Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w Gminie Śniadowo Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w Gminie Śniadowo Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w Gminie Śniadowo Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w Gminie Śniadowo Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w Gminie Śniadowo Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w Gminie Śniadowo Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w Gminie Śniadowo Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w Gminie Śniadowo Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w Gminie Śniadowo Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w Gminie Śniadowo Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w Gminie Śniadowo Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w Gminie Śniadowo Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w Gminie Śniadowo