Badania ankietowe dotyczące gospodarstw rolnych

2023-07-03 10:24
Badania ankietowe dotyczące gospodarstw rolnych

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju odbywają się ważne dla polskiego rolnictwa badania statystyczne: zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych i badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Obowiązek udziału w nich mają wylosowane gospodarstwa rolne.

Jeśli rolnik nie wypełnił do 16 czerwca formularza przez Internet, skontaktuje się z nim ankieter (telefonicznie lub osobiście) w celu przeprowadzenia wywiadu.

1_lipiec.jpg