Sołtysi z Gminy Śniadowo w Sejmie

2023-06-28 13:08
Sołtysi z Gminy Śniadowo w Sejmie

Na zaproszenie Posła Kazimierza Gwiazdowskiego Gmina Śniadowo zorganizowała wyjazd edukacyjny w dniu 22 czerwca br. do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dla Sołtysów z naszej gminy.

Pobyt w Sejmie był okazją do zapoznania się z historią polskiego parlamentaryzmu. Pani Przewodnik z Kancelarii Sejmu bardzo ciekawie przedstawiła sposób i zasady funkcjonowania Sejmu i Senatu, komisji sejmowych oraz klubów i kół działających w Parlamencie.

Grupa Sołtysów wraz Wójtem – Rafałem Pstragowskim oraz Przewodniczącym Rady – Grzegorzem Podgórskim miała okazję obserwować obrady Senatu RP prowadzone przez Wicemarszałka – Marka Pęka.

Rolę gospodarza podczas zwiedzania Senatu pełnił Pan Senator – Marek Komorowski. Pan Senator podczas obrad Senatu poinformował Pana Wicemarszałka Marka Pęka o pobycie w Izbie Wyższej grupy Sołtysów z Gminy Śniadowo, który przerywając obrady gorąco przywitał i pozdrowił naszą delegację.

Podczas zwiedzania nasza grupa miała okazję zapoznać się z Ministrem ds. Europejskich - Szymonem Szynkowskim vel. Sęk.

Państwo Sołtysi z dużym zaangażowaniem i zaciekawieniem zapoznali się z funkcjonowaniem polskiego Parlamentu.

  • Sołtysi z Gminy Śniadowo w Sejmie Sołtysi z Gminy Śniadowo w Sejmie Sołtysi z Gminy Śniadowo w Sejmie Sołtysi z Gminy Śniadowo w Sejmie Sołtysi z Gminy Śniadowo w Sejmie Sołtysi z Gminy Śniadowo w Sejmie Sołtysi z Gminy Śniadowo w Sejmie Sołtysi z Gminy Śniadowo w Sejmie Sołtysi z Gminy Śniadowo w Sejmie