Ślubowanie nowego radnego

2023-05-18 13:17
Ślubowanie nowego radnego

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Śniadowo w dniu 18 maja 2023 roku Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie - Joanna Kamionowska wręczyła Krzysztofowi Mieczkowskiemu zaświadczenie o wyborze na radnego Rady Gminy Śniadowo.

Pan Krzysztof Mieczkowski objął mandat radnego w wyborach uzupełniających, które zostały zarządzone na dzień 23 kwietnia 2023 r. z powodu wygaśnięcia mandatu zmarłego Tomasza Jakackiego.

Ze względu na fakt, iż do wyborów zgłosił się jeden kandydat w okregu wyborczym nr 12 głosowania do Rady Gminy Śniadowo nie przeprowadzono, a za radnego Gminna Komisja Wyborcza uznała jednego zgłoszonego kandydata z Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Mieczkowskiego.

Na nadzwyczajnej sesji po odczytaniu roty ślubowania przez Przewodniczącego - Grzegorza Podgórskiego, Krzysztof Mieczkowski złożył ślubowanie i oficjalnie objął mandat radnego Rady Gminy Śniadowo.

  • Ślubowanie nowego radnego Ślubowanie nowego radnego Ślubowanie nowego radnego Ślubowanie nowego radnego Ślubowanie nowego radnego