Uroczystość Święta Pułkowego

2023-05-02 08:46
Uroczystość Święta Pułkowego

Gmina Śniadowo uczciła  101. rocznicę utworzenia 3 Pułku Strzelców Konnych. Tegoroczne obchody Święta Pułkowego odbyły się w piękną, słoneczną niedzielę 30 kwietnia 2023 roku w Śniadowie.

Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej sprawowanej przez ks. Tomasza Wilgę - proboszcza Parafii WNMP w Śniadowie przy udziale kompanii reprezentacyjnej 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, pocztów sztandarowych Batalionu Dowodzenia, Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadowie oraz Szkoły Podstawowej im. Pułku 3-go Strzelców Konnych w Śniadowie.

Ks. Tomasz Wilga w homilii wspomniał żołnierzy 3-go Pułku Strzelców Konnych, którzy podczas kampanii wrześniowej 1939 roku bohatersko walczyli m.in. na terenie Gminy Śniadowo i oddali życie w obronie Ojczyzny w bitwie pod Truszkami.

Wzorem lat ubiegłych druga część uroczystości Święta Pułkowego odbyła się na cmentarzu parafialnym, gdzie wszystkich zgromadzonych gości i mieszkańców gminy poprowadził barwny korowód, w asyście pocztów sztandarowych, kompanii reprezentacyjnej Batalionu Dowodzenia 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, orkiestry dętej i grupy chorągwiarskiej Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie pod przywództwem Pani Dyrektor Gabrieli Piszczatowskiej.

Na cmentarzu parafialnym, przy pomniku poległych żołnierzy 3-go Pułku Strzelców Konnych, gospodarz uroczystości, Wójt Gminy Śniadowo – Rafał Pstragowski serdecznie przywitał gości, w szczególności: Pana Marka Komorowskiego – Senatora RP, Pana Lecha Szabłowskiego – Starostę Łomżyńskiego, kpt. Pawła Węgrzyna – reprezentującego Dowódcę Batalionu Dowodzenia 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, radnych Gminy Śniadowo z Przewodniczącym – Grzegorzem Podgórskim na czele, społeczność Szkoły Podstawowej z Panią Dyrektor Agnieszką Walczuk oraz mieszkańców Gminy Śniadowo.

Wójt – Rafał Pstrągowski nawiązał do kultywowania tradycji i pamięci żołnierzy Pułku 3-go Strzelców Konnych, którzy zapłacili najwyższą cenę w walce o wolną i niepodległą Polskę z niemieckim agresorem. Podziękował 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej za czynny udział i wspólną organizację uroczystości.

Pan Marek Komorowski – Senator Rzeczypospolitej Polskiej gorąco podziękował Wójtowi – Rafałowi Pstrągowskiemu za organizację niezwykłych uroczystości religijno-patriotycznych. Po raz kolejny jestem uczestnikiem ważnych wydarzeń w dziejach narodu polskiego na terenie Gminy Śniadowo, mających na celu uczczenie pamięci wszystkich bohaterów walczących w obronie naszej Ojczyzny.

Przemawiając do zgromadzonych, Starosta – Lech Szabłowski podziękował za zaproszenie na to szczególne wydarzenie w Gminie Śniadowo. Pogratulował dyrekcji i młodzieży szkolnej za kultywowanie pamięci o 3 Pułku Strzelców Konnych. Wspomniał także o trudnych czasach w jakich obchodzimy to święto. W obliczu trwającej wojny na Ukrainie niezwykle ważne jest przypominanie historii i kształtowanie właściwych postaw patriotycznych Polaków.

Częścią uroczystości był także apel poległych, który poprowadziła por. Justyna Tajer-Bawół – oficer prasowy Batalionu Dowodzenia 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Apel poległych zakończony został salwą honorową kompanii reprezentacyjnej Batalionu Dowodzenia.

Na zakończenie obchodów Święta Pułkowego przed mogiłą poległych żołnierzy Pułku 3-go Strzelców Konnych uczestnicy uroczystości złożyli wiązanki kwiatów i zapalili symboliczne znicze.

 

  • Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego Uroczystość Święta Pułkowego