Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

2023-04-06 08:29
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Śniadowo
zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2023 r.

 

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Gminna Komisja Wyborcza w Śniadowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Śniadowo zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2023 r.

Okręg wyborczy Nr 12

1.

MIECZKOWSKI Krzysztof, lat 40, zam. Jakać-Borki,

zgłoszony przez KWW KRZYSZTOF MIECZKOWSKI - Lista nr 1

 

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Śniadowie

 

/-/ Joanna Kamionowska