Rozbudowa Urzędu Gminy w Śniadowie

2023-03-27 10:06
Rozbudowa Urzędu Gminy w Śniadowie

Gmina Śniadowo, podpisując w dniu 7 lutego 2023 r. umowę z Wykonawcą Roboty Ogólnobudowlane,  Konserwacja  Zabytków  Andrzej J.  Wszeborowski  z  Łomży, przystąpiła do dawno oczekiwanej rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Śniadowie.

Wartość podpisanej umowy stanowi kwotę 5 014 024,34 zł, w tym dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,  w wysokości 4 261 921,00 zł z przeznaczeniem na Nowy Ład w rewitalizacji budynków zdegradowanych w Gminie Śniadowo.

Ogólne charakterystyczne parametry techniczne rozbudowywanej części obiektu:

Kubatura: 2828,43 m3

Powierzchnia zabudowy: 276,06 m2

Powierzchnia użytkowa: 641,68 m2

Liczba kondygnacji: 2 nadziemne

Podziemne: 1

Planowany zakres robót (pod klucz) obejmuje etapy:

  • Etap I Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Śniadowie, obejmuje roboty w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz wyposażenie i montaż windy,
  • Etap III Rozbiórka budynku biurowego nr B oraz zagospodarowanie terenu, obejmuje roboty w branży budowlanej i elektrycznej.

Termin zakończenia robót budowlanych do dnia 07.08.2024 r. i planowane rozpoczęcie użytkowanie obiektu to miesiąc wrzesień 2024 r.

Zaawansowanie prac budowlanych na dzień 24.03.2023 r.

Teren budowy został ogrodzony, aktualnie wykonywane są roboty ziemne i betonowe. W celu wzmocnienia posadowienia ław fundamentowych, Wykonawca dokonał wymiany istniejącej warstwy gruntów spoistych w stanie plastycznym (glina piaszczysta IL=0,30 miąższość  warstwy ok. 0,80m) na pospółkę żwirowo-piaskową ze wzmocnieniem betonem towarowym klasy C12/15 (B15) od strony istniejącego budynku.  Na tak przygotowanym podłożu, przystąpiono do deskowania ław fundamentowych żelbetowych. Wykonawca posiada doświadczoną załogę, w tym  kadrę techniczną, co powinno  wpłynąć na dobrą jakość wykonanych robót.

 1_Polski Ład.jpg

  • Rozbudowa Urzędu Gminy w Śniadowie Rozbudowa Urzędu Gminy w Śniadowie Rozbudowa Urzędu Gminy w Śniadowie Rozbudowa Urzędu Gminy w Śniadowie Rozbudowa Urzędu Gminy w Śniadowie Rozbudowa Urzędu Gminy w Śniadowie Rozbudowa Urzędu Gminy w Śniadowie Rozbudowa Urzędu Gminy w Śniadowie Rozbudowa Urzędu Gminy w Śniadowie Rozbudowa Urzędu Gminy w Śniadowie Rozbudowa Urzędu Gminy w Śniadowie