Konkurs Kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich

2023-03-07 10:46
Konkurs Kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich

Ruszyła VIII edycji Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”.

Konkurs Kulinarny „Bitwa Regionów” corocznie angażuje przy zmaganiach o najlepszą regionalną potrawę setki Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń z terenów wiejskich.

Serdecznie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia z terenów wiejskich woj. podlaskiego do udziału w tegorocznej edycji Konkursu.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://bitwaregionow.pl/

Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2023 r.

Cele konkursu

Celem konkursu Bitwa Regionów jest m.in. promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Ważnym aspektem jest także promowanie i wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Organizatorzy

Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przy współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Więcej informacji:

Strona internetowa: https://bitwaregionow.pl/

Osobami do kontaktu z uczestnikami w zakresie wszelkich pytań dotyczących Konkursu są:

Magdalena Kantorska, tel. 668 134 533, e-mail: bitwaregionow@kowr.gov.pl dla Etapu I Konkursu

Aneta Orlikowska, tel. 22 623 19 63, e-mail: bitwaregionow@minrol.gov.pl dla Etapu II oraz III Konkursu

 

OT KOWR Białystok- woj. podlaskie

Rafał Mazerski tel. (85) 66 43 153, kom. 664 113 313, e-mail: rafal.mazerski@kowr.gov.pl

Halina Kamieńska tel.(85) 66 43 153, e-mail: halina.kamienska@kowr.gov.pl