Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki

2023-02-26 15:08
Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki

W mroźny niedzielny poranek 26 lutego 2023 roku odbyła się uroczystość przekazania samochodów gaśniczych dla jednostek OSP w Gminie Śniadowo.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele Parafialnym sprawowaną przez Ks. Tomasza Wilgę – Proboszcza Parafii pw. WNMP w Śniadowie. Oprawę mszy zapewnili strażacy ochotnicy uczestniczący w uroczystości ze sztandarami OSP Śniadowo i OSP Szczepankowo.

Oficjalna część przekazania samochodów odbyła się przed remizą strażacką. Wszystkich zgromadzonych przywitał gospodarz uroczystości Wójt Gminy Śniadowo – Rafał Pstrągowski.

W swoim wystąpieniu Wójt zwracając się do druhów ochotników stwierdził – „zawsze jesteście na pierwszej linii ognia, często zostawiając swoje codzienne obowiązki, obowiązki zawodowe, swoje rodziny i idziecie z pomocą potrzebującym. Jako samorząd gminny jesteśmy zobowiązani wyposażać Was w jak najlepszy sprzęt, tak abyście mogli w bezpiecznych warunkach służyć, ratować mienie, jak również życie i zdrowie ludzkie. Wasze postępowanie zasługuje na najwyższy szacunek i uznanie.

W ramach porozumienia pomiędzy Gminą Śniadowo a Komendą Miejską PSP w Łomży Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała z jednostki z Łomży ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Scania. W ramach wymiany sprzętu OSP w Śniadowie przekazała dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Konopkach samochód marki Star.

Uczestniczący w uroczystościach Senator Marek Komorowski pełniący również funkcję Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Podlaskiego przy udziale st. bryg. Sebastiana Zdanowicza – Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku wręczył czek okolicznościowy w wys. 21.420 zł na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Śniadowie.

Gratulacje i podziękowania dla strażaków ochotników złożył również Wicemarszałek – Marek Olbryś, wręczając symboliczne prezenty dla jednostek, które otrzymały nowe samochody gaśnicze.

Do gratulacji przyłączyli się także uczestniczący w uroczystościach: Pan Andrzej Koc – Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP w Białymstoku, Pan Lech Szabłowski – Starosta Łomżyński oraz Pan Piotr Modzelewski – radny województwa podlaskiego.

Po odczytaniu aktów przekazania pojazdów przez prowadzącego uroczystość oficera Komendy Miejskiej PSP w Łomży nastąpiło oficjalne przekazanie kluczyków dla jednostek OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki, zaś aktu poświęcenia pojazdów dokonał Ks. Proboszcz – Tomasz Wilga.

W podziękowaniu za otrzymane samochody ratowniczo-gaśnicze Druh Michał Modzelewski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Śniadowie wręczył zaproszonym gościom drobne upominki za zaangażowanie i wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Śniadowo.

Po zakończeniu oficjalnych  uroczystości, na zaproszenie Wójta Gminy Śniadowo strażacy ochotnicy oraz zaproszeni goście spotkali się na wspólnym gorącym posiłku w Gminny Ośrodku Kultury w Śniadowie.

Zapraszamy do galerii.

  • Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki Nowe samochody gaśnicze w OSP Śniadowo i OSP Stare Konopki