Dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Śniadowo

2023-02-23 14:14
Dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Śniadowo

 W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku w dniu 23 lutego br. odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, wodociągi, oczyszczalnie ścieków, ujęcia wody czy kanalizacje – to niektóre z działań, które dzięki dotacjom będą realizowane w ponad 30 podlaskich gminach województwa podlaskiego.

Umowę z Wójtem - Rafałem Pstrągowskim  na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Gminie Śniadowo poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Starym Ratowie, budowie studni głębinowej i rurociągu tłocznego oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej" podpisali:  Marszałek Województwa - Artur KosickiWicemarszałek Sebastian Łukaszewicz.

W spotkaniu wzięli udział także wicemarszałek Marek Olbryś oraz członkowie zarządu: Wiesława Burnos i Marek Malinowski, a także wiceprzewodniczący sejmiku województwa Łukasz Siekierko.

W naborze, który trwał od 4 lipca do 5 sierpnia 2022 r. wpłynęły 73 wnioski, z których pozytywną ocenę otrzymały 32 na łączną kwotę dofinansowania, wynoszącą niemal 110 mln zł.

Marszałek – Artur Kosicki zwracając się do przedstawicieli samorządów stwierdził – „Gospodarka wodno-ściekowa regionu jest dla zarządu bardzo ważnym obszarem. Rozbudowa sieci kanalizacyjnych, inwestycje w oczyszczalnie ścieków, ujęcia wody, to ważna sprawa, szczególnie na terenach wiejskich, gdzie wykorzystuje się je nie tylko do celów mieszkalnych, ale także do prowadzenia działalności rolniczej. Dlatego cieszę się bardzo z przyznanych dziś dotacji”.

Gmina Śniadowo na realizację przedmiotowej inwestycji otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.934.150 zł.

Celem zadania jest dostarczenie wody pitnej do miejscowości w Gminie Śniadowo poprzez budowę jednej studni głębinowej i przebudowę jednej Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej.

  • Dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Śniadowo Dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Śniadowo Dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Śniadowo Dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Śniadowo Dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Śniadowo Dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Śniadowo