Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

2023-02-17 12:24
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

 

Szanowni Rolnicy,

          Gmina Śniadowo zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Aby przygotować wniosek niezbędne jest zebranie danych dotyczących ilości zalegających folii w gospodarstwach.

Proszę o wypełnienie deklaracji i złożenie jej do Urzędu Gminy Śniadowo, pokój nr 13. Deklaracje będą przyjmowane do 15 marca 2023 r. Deklaracja jest dostępna na stronie Urzędu Gminy Śniadowo.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty odbioru tj. zbierania, transportu oraz odzysku lub  unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „big bag”.

Proszę o zwrócenie uwagi aby folie były czyste tj. opróżnione z zanieczyszczeń i ziemi. Powinna być przechowywana u rolnika pod dachem aby nie zalegało na niej błoto, woda czy śnieg.

W przypadku nieotrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.

Celem akcji jest ułatwienie Rolnikom z Gminy Śniadowo pozbycia się odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych w sposób prawidłowy, ekologiczny i przyjazny środowisku.

 

Osoba do kontaktu:  Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Załączniki

  1. Wniosek
  2. Oświadczenie