ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

2023-02-08 14:08
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.

Treść zarządzenia w poniższym załączniku