"Kupimy las"

2023-01-26 13:43
Nadleśnictwo Łomża jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia.

W szczególności kupimy las lub grunt, który:

  • bezpośrednio sąsiaduje z działką ewidencyjną Nadleśnictwa Łomża
  • jest we współwłasności Nadleśnictwa,
  • reguluje przebieg granicy polno-leśnej.

Czego oczekujemy?

  • w Ewidencji Gruntów i Budynków (w starostwie) działka musi być sklasyfikowana jako las (Ls), a jeżeli jest rola to musi być przeznaczona do zalesienia (w gminnym planie zagospodarowania przestrzennego lub posiadać decyzją o warunkach zabudowy na zalesienie)
  • sprzedawana nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny (m.in. założoną księgę wieczystą i nie może być obciążona na rzecz osób trzecich,
  • granice dzialki są znane, widoczne w terenie i sąsiedzi nie są w sporze granicznym.
Las, który spełnia nasze oczekiwania, będzie wyceniony przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Nadleśnictwo może kupić las po cenie nie wyższej niż cena określona przez rzecoznawacę.
 

Osoby zainteresowane sprzedażą lasu zapraszamy do kontaktu: tel. 86 216 43 64