160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

2023-01-23 10:54
160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Gmina Śniadowo uczciła 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. W dniu 22 stycznia obchodziliśmy kolejną rocznicę wybuchu powstania. W tym roku w uroczystości uczestniczyli: Pan Marek Komorowski – Senator RP, Pan Lech Szabłowski – Starosta Łomżyński oraz Ks. Tomasz Wilga - Proboszcz Parafii pw. WNMP w Śniadowie i Ks. Dariusz Wizner - Proboszcz Parafii pw. Świętego Wojciecha BM w Szczepankowie.

Tradycyjna uroczystość złożenia kwiatów i symbolicznego zapalenia zniczy ku pamięci powstańców odbyła się przed pomnikiem bohaterów poległych w walce o niepodległość Polski na cmentarzu parafialnym w Śniadowie.

Wójt – Rafał Pstrągowski przypomniał trudne czasy Polski pod zaborem rosyjskim i wspomniał o bohaterskiej postawie Polaków, którzy zbrojnie wystąpili przeciwko Caratowi w 1863 roku, aby walczyć o wolną i niepodległą Polskę. Wójt wspomniał, że wystąpienie przeciwko zaborcy spotkało się z reperkusjami Caratu, które dotyczyło również Gminy Śniadowo. Otóż 5 lat od upadku powstania Śniadowo w ramach reperkusji odwetowych utraciło prawa miejskie. W publicznej dyskusji oraz w propozycjach administracji rządowej pojawia się propozycja przywrócenia miejscowości Śniadowo praw miejskich.

Senator – Marek Komorowski, nawiązał do wystąpienia Wójta Gminy i wskazał, że bohaterskie powstanie Polaków o odzyskanie niepodległości spotkało się z kolejnymi reperkusjami ze strony zaborcy rosyjskiego. Zostały likwidowane szkoły powiatowe, zakony, księgi parafialne nakazano prowadzić w języku rosyjskim, masowo rekwirowano majątki powstańców. Mimo działań odwetowych duch narodu polskiego nie zaginął, co urzeczywistniło się w odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku.

Starosta Łomżyński – Lech Szabłowski nawiązał do powiatowych obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, które odbyły się w Łomży. Poinformował także, że na zaproszenie Prezydenta RP – Andrzeja Dudy w poniedziałek 23 stycznia weźmie udział w centralnych obchodach uczczenia pamięci Powstania Styczniowego na warszawskiej Cytadeli, obchodzonych wspólnie przez Polskę i Litwę, z udziałem Prezydenta Litwy – Gitanasa Nausedy.

Po odmówieniu modlitwy przez Ks. Proboszcza – Tomasza Wilgę, delegacja znamienitych gości wraz z Wójtem Gminy – Rafałem Pstrągowskim złożyła kwiaty oraz zapaliła symboliczne znicze w intencji poległych bohaterów powstania styczniowego.

  • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego