Trwa sprzedaż węgla mieszkańcom Gminy Śniadowo

2023-01-17 12:07
Trwa sprzedaż węgla mieszkańcom Gminy Śniadowo

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Śniadowo aktywnie uczestniczy w sprzedaży węgla mieszkańcom naszej gminy.

Na podstawie zebranego zapotrzebowania od mieszkańców, Gmina Śniadowo podpisała umowę ze spółką Węglokoks na dostawę 500 ton węgla. Pierwsze dostawy węgla w asortymencie orzech dotarły na teren gminy już na początku grudnia 2022 roku. W dniu 6 grudnia pierwsi mieszkańcy zakupili zamówiony węgiel zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami.

Do chwili obecnej, do gminnego składu węgla dotarło ponad 308 ton, z czego 206,5 ton zostało zakupionych przez 137 mieszkańców naszej gminy.

W dalszym ciągu trwa sprzedaż węgla wszystkim zainteresowanym mieszkańcom naszej gminy.

Mieszkańcy Gminy Śniadowo, którzy skorzystali z możliwości zakupu w ramach preferencyjnej sprzedaży, nie zgłosili - jak dotychczas - żadnych zastrzeżeń co do jakości węgla i podkreślili jego wysoką kaloryczność oraz bardzo dobre spalanie.

Przypominamy, że osoby uprawnione do zakupu paliwa mogły dokonać zakupu węgla do końca roku 2022 w ilości 1,5 tony w cenie preferencyjnej 2 000 zł za tonę. Kolejne 1,5 tony węgla mieszkańcy będą mogli zakupić od 1 stycznia  do końca kwietnia 2023 roku. W przypadku, gdy mieszkańcy do końca 2022 roku nie dokonali zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego lub dokonali zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość węgla niezakupionego powiększy limit po 1 stycznia 2023 r.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z badań laboratoryjnych węgla:

1_Certyfikat_25__13.12.2022__ERBE-1.jpg

1_Certyfikat_25__13.12.2022__ERBE-2.jpg

 

  • Trwa sprzedaż węgla mieszkańcom Gminy Śniadowo Trwa sprzedaż węgla mieszkańcom Gminy Śniadowo Trwa sprzedaż węgla mieszkańcom Gminy Śniadowo Trwa sprzedaż węgla mieszkańcom Gminy Śniadowo