Podsumowanie statystyczne roku 2022

2023-01-03 12:58
Podsumowanie statystyczne roku 2022

Początek roku to czas na pierwsze podsumowania statystyczne dotyczące sytuacji demograficznej na terenie gminy Śniadowo.

W 2022 roku urodziło się na naszym terenie 45 nowych mieszkańców, tj. mniej o 17 osób w stosunku do 2021 roku. Wśród urodzonych było 31 chłopców i 14 dziewczynek.

Liczba urodzeń na terenie gminy w ostatnich latach przedstawia się następująco:

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

64

62

52

42

62

45

 

W 2022 roku nastąpiło zahamowanie znacznego wzrostu ilości zgonów w ubiegłych latach. W ubiegłym roku zarejestrowaliśmy 66 zgonów tj. o 40 zgonów mniej niż w 2021 roku.

Liczba zgonów w ostatnich latach przedstawia się następująco:

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

82

68

77

78

106

66

W 2022 r. zanotowaliśmy w Gminie Śniadowo po raz kolejny ujemny przyrost demograficzny, który wyniósł - 21.

Kolejny rok utrzymuje się malejąca liczba osób zamieszkałych na terenie gminy Śniadowo. W roku ubiegłym liczba mieszkańców zamieszkałych na naszym terenie wyniosła 5.325. Należy zauważyć, że spadek liczby mieszkańców wyraźnie wyhamował i w stosunku do 2021 roku liczba mieszkańców zmniejszyła się o 11 osób.

Liczba osób zamieszkałych przedstawia się następująco:

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

5.514

5.474

5.451

5.400

5.336

5.325

 

W 2022 roku zanotowaliśmy niewielki spadek ilości zawartych małżeństw na naszym terenie. Ogółem zawarto 43 śluby, tj. o 9 mniej niż w poprzednim roku. Spośród ogólnej ilości odbotowaliśmy 3 śluby cywilne w Urzędzie Stanu Cywilnego w Śniadowie.

Ilość ślubów w ostatnich latach przedstawia się następująco:

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

37

66

53

42

52

43

 

W Gminie Śniadowo wypłacany jest także prorodzinny program "Becikowe gminne". W 2022 roku wypłaciliśmy 30 świadczeń z budżetu gminy dla nowonarodzonych dzieci na łączną kwotę 18.000 zł.