Życzenia na Boże Narodzenie

2022-12-22 07:59
Życzenia na Boże Narodzenie

„Oto zwiastuję Wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu:

 dziś w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.


Ewangelia wg św. Łukasza 2,  10-1 l

 

 

Niech tajemnicza moc Bożego Narodzenia

wzbogaci łaską, napełni pokojem i radością Nasze serca.

Niech przeżywana na nowo Tajemnica Narodzenia Chrystusa

będzie źródłem światła, spokoju i bezpieczeństwa.

Niech wyjątkowość wigilijnego wieczoru

przyniesie szczęście i nadzieję na pokój na świecie.

 

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia

oraz wielu darów Bożych w nadchodzącym 2023 roku

wszystkim mieszkańcom Gminy Śniadowo oraz gościom

 

życzą

 

                Przewodniczący Rady Gminy Śniadowo             Wójt Gminy Śniadowo

                             Grzegorz Podgórski                                                 Rafał Pstrągowski