Ruszyła sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy

2022-12-06 09:55
Ruszyła sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy

Gmina Śniadowo jako jedna z pierwszych gmin zgłosiła swój udział w rządowym programie preferencyjnego zakupu węgla dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Śniadowo.

W dniu 6 grudnia br. Gmina rozpoczęła sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych. Jednym z pierwszych mieszkańców, który zakupił węgiel po preferencyjnej cenie był Pan Janusz Jastrzębski ze Śniadowa.

„Jestem bardzo zadowolony z inicjatywy sprzedaży węgla dla mieszkańców podjętej przez Wójta Gminy Śniadowo. Zakupiłem 1,5 tony węgla i zamierzam dokonać zakupu również po 1 stycznia 2023 roku. W ostatnich dniach dostałem dodatek węglowy w wysokości 3.000 zł, także cena węgla wyniesie mnie tak jak w roku ubiegłym po ok. 1 tys. zł za tonę – powiedział Janusz Jastrzębski”

Zgodnie z umową zawartą przez Gminę Śniadowo z firmą Węglokoks S.A. dla naszych mieszkańców sprowadzany jest węgiel w asortymencie – drobny orzech pow. 25 mm.

Na podstawie zgłoszonych wniosków mieszkańców Gmina zgłosiła zapotrzebowanie na 500 ton węgla do końca 2022 roku. Każdy mieszkaniec spełniający kryteria otrzymania dodatku węglowego może dokonać zakupu węgla do końca roku w ilości 1,5 tony w cenie preferencyjnej 2.000 zł za tonę. Kolejne 1,5 tony węgla mieszkańcy będą mogli zakupić po 1 stycznia 2023 roku. W przypadku gdy mieszkańcy do końca 2022 roku nie dokonają zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego lub dokonają zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość węgla niezakupionego powiększy limit po 1 stycznia 2023 r.

Sprzedaż węgla realizowana jest na składzie zlokalizowanym w Śniadowie przy ul. Kolejowej 27. W celu obniżenia kosztów mieszkańcy mogą odbierać węgiel własnym transportem. W sytuacji braku możliwości odbioru węgla we własnym zakresie Gmina Śniadowo prosi o zgłaszanie tego faktu. W takim przypadku transportu będzie mogła dokonać prywatna firma po uprzednim uzgodnieniu z mieszkańcami.

  • Ruszyła sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy Ruszyła sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy Ruszyła sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy Ruszyła sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy Ruszyła sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy Ruszyła sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy Ruszyła sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy Ruszyła sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy