Informacje na temat gospodarki odpadami w 2022 roku

2022-04-13 09:07

Od 1 stycznia 2022 r. w związku ze zmianą firmy świadczącej usługę odbioru odpadów stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalne wynosiła będzie 23,00 zł od jednego mieszkańca. W przypadku posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne przysługuje ulga w wysokości 2,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Po zastosowaniu ulgi dla posiadaczy przydomowych kompostowników, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosiła będzie 21,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na nr rachunku :

GMINA ŚNIADOWO, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

23 8757 0001 3903 9824 2000 0150

Poniżej dostępne są nowy wzór deklaracji oraz nowe harmonogramy wywozu odpadów na poszczególnych trasach do końca 2022 roku. 

Deklaracja w postaci aktywnego formularza do wypełnienia elektronicznie
(do podpisu i wysyłki elektronicznej lub wydruku)

pobrany plik.jpg

Deklaracja do wydruku i wypełnienia ręcznego

pobrany plik.jpg

REJON I

Jakać Dworna, Szabły Młode, Stare Szabły, Stara Jakać, Jakać Borki, Truszki, Zalesie Wypychy, Zalesie Poczynki, Jakać Młoda, Brulin, Grabowo, Jastrząbka Młoda, Stara Jastrząbka, Strzeszewo, Duchny Młode, Stare Duchny

pobrany plik.jpg 

REJON II

Śniadowo, Śniadowo Stara Stacja

 pobrany plik.jpg 

REJON III

Stare Ratowo, Ratowo-Piotrowo, Konopki Młode, Stare Konopki, Żebry-Kolonia, Żebry, Zagroby, Koziki, Kołaczki, Sierzputy Zagajne, Jemielite Wypychy, SierzputyMarki, Stare Jemielite, Mężenin, Olszewo

 pobrany plik.jpg 

REJON IV

Chomentowo, Wierzbowo, Dębowo, Uśnik - Kolonia, Uśnik, Uśnik - Dwór, Wszerzecz - Kolonia, Młynik, Wszerzecz, Szczepankowo, Osobne

pobrany plik.jpg  

 

Podmiot odbierający odpady komunalne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu Gminy Śniadowo           

            Informujemy, iż odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Śniadowo oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych od 1 stycznia 2022r. odbierała będzie firma wyłoniona w drodze przetargu, tj.: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Śniadowo

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zebrane z terenu Gminy Śniadowo  zagospodarowywane będą w następujących instalacjach:

- Instalacja komunalna w Starym Lubiejewie, ul. Łomżyńska 11, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

- REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.(zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne),

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MARINET” Mariusz Głąb (zużyte opony),

- P.H.U. DOM-GUT Dominik Gołębiewski (zużyte opony),

- F.H.U. „NATURA” Marek Michałowski (przeterminowane leki)