Dwie inwestycje drogowe zrealizowane

2020-05-21 08:35
Dwie inwestycje drogowe zrealizowane

Inwestycja pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Śniadowo”, składająca się z dwóch zadań: przebudowa drogi gminnej w relacji Stare Szabły – Zawady oraz przebudowa drogi gminnej w relacji Dębowo – Uśnik Kolonia została zrealizowana.

Wykonawcą robót była firma Drogi Mazowieckie Sp. z o.o. sp. k., która udzieliła 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty.

Ogółem łączny koszt brutto robót drogowych wyniósł 1.718.141,36 zł odcinka drogi gminnej w relacji Stare Szabły – Zawady o dł.  659 m i odcinka drogi gminnej w relacji Dębowo – Uśnik Kolonia o dł. 2090 m, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 50% całkowitych kosztów realizacji zadania.

W ramach inwestycji wykonano:

Zadanie I Przebudowa drogi gminnej w relacji Stare Szabły – Zawady:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- podbudowa jezdni,

- nawierzchnie bitumiczne, o grubości 8 cm, szerokości 5,0 m

- nawierzchni żwirowe,

- pobocza,

- oznakowanie pionowe i poziome.

Zadanie II Przebudowa drogi gminnej w relacji Dębowo – Uśnik Kolonia:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- ustawienie krawężnika i obrzeża betonowego,

- podbudowa chodnika i zjazdów przez chodnik,

- podbudowa jezdni,

- nawierzchnie bitumiczne o grubości 8 cm, szerokości 5,0 m ÷ 5,50 m,

- nawierzchnie betonowe z kostki brukowej o szerokości 2,0 m, długości 150 m,

- nawierzchni żwirowe na zjazdach,

- pobocza,

- oznakowanie pionowe i poziome.

Fundusz Dróg Samorządowych Grafika.jpg

  • Dwie inwestycje drogowe zrealizowane Dwie inwestycje drogowe zrealizowane Dwie inwestycje drogowe zrealizowane Dwie inwestycje drogowe zrealizowane Dwie inwestycje drogowe zrealizowane Dwie inwestycje drogowe zrealizowane Dwie inwestycje drogowe zrealizowane Dwie inwestycje drogowe zrealizowane Dwie inwestycje drogowe zrealizowane