Zaproszenie do udziału w projekcie "Cyfrowy Senior"

2017-03-31 10:11
Urząd Gminy Śniadowo informuje, że osoby powyżej 65 roku życia mogą wziąć udział w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz partnera Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży.
Zaproszenie do udziału w projekcie

Cyfrowa Polska.jpg

„CYFROWY SENIOR”

 

           Projekt polegał będzie na zdobyciu przez osoby powyżej 65 roku życia dodatkowych kompetencji cyfrowych.

          Program szkolenia każdej grupy przewiduje około 60 godzin zajęć dydaktycznych z obsługi komputera oraz catering.

          W związku z powyższym osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Śniadowie pok. nr 11 budynek B, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, Tel 86 2176146 wew.43. do dnia 10 kwietnia 2017 r. do godz. 15:30.