Urząd Gminy Śniadowo

2016-04-20 11:48
Urząd Gminy Śniadowo

 

Urząd Gminy Śniadowo

ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

Sekretariat tel. 86, 309 08 00 (nowy numer),

86 217 61 46 (stary numer)
fax. 86 217 61 68
e-mail: sekretariat@sniadowo.pl

 

Dane do faktury:

Gmina Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

NIP: 718 20 23 707

 

Wójt Gminy - Rafał Pstrągowski

tel. Sekretariat 86 309 08 00,  e-mail: sekretariat@sniadowo.pl

Sekretarz Gminy - Wiesław Jemielity

tel. 86 224 15 61 wew.102, e-mail: wieslaw.jemielity@sniadowo.pl

Skarbnik Gminy - Ewa Szeląg

tel. 86 224 15 62 wew.103, e-mail: ewa.szelag@sniadowo.pl

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego - Jan Kurpiewski

tel. 86 224 15 78 wew.120, e-mail: jan.kurpiewski@sniadowo.pl

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Ewa Szabłowska

tel. 86 224 15 68 wew.109, e-mail: ewa.szablowska@sniadowo.pl

  • Urząd Gminy Śniadowo Urząd Gminy Śniadowo Urząd Gminy Śniadowo Urząd Gminy Śniadowo