Historia Gminnego Ośrodka Kultury

2016-04-19 08:45


W powojennej historii polskiej kultury możemy wyróżnić cztery przybliżone okresy:

  • I okres obejmujący lata 1948- 1956,
  • II okres obejmujący lata 1956- 1970,
  • III okres obejmujący lata 1970- 1983,
  • IV okres po roku 1983.

Warunki charakteryzujące poszczególne okresy miały także bezpośredni wpływ na funkcjonowanie instytucji kultury na terenie naszej gminy.


Pierwszą placówką, jaka powstała na terenie Śniadowa po zakończeniu II wojny światowej, była „Świetlica Społeczna” Służby Polsce. Była to mała placówka mieszcząca się w jednym pomieszczeniu w budynku remizy strażackiej. Wyposażenie do świetlicy ufundował Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni.

Działalność świetlicy finansowała Gminna Rada Narodowa. Działały wówczas dwa zespoły: artystyczny i sportowy. W roku 1962 powstaje Świetlica Gromadzka. Pierwszym kierownikiem została pani Zofia Wasilewska, wspaniały pedagog i wychowawca młodzieży. W początkach swojej działalności świetlica mieściła się we wspomnianym wcześniej pomieszczeniu remizy strażackiej.


W późniejszym czasie została przeniesiona do pomieszczeń przy ulicy Łomżyńskiej.
10 lutego 1969 r. utworzono Gromadzki Ośrodek Kultury, jako instytucję koordynującą działalność wszystkich placówek kulturalnych na terenie Gromada Śniadowo. W wyniku zmian administracyjnych ośrodek zmienia swą nazwę na Gminny Ośrodek Kultury, a siedziba zostaje przeniesiona do „Łombetu”. Po kilku latach działalności, GOK powraca do swego pierwotnego miejsca, czyli do remizy strażackiej przy ulicy Ostrołęckiej 13, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego.