Majowe przy mogile w Uśniku.

2023-05-06 13:11
Rozstrzelani przez hitlerowców członkowie RUCHU OPORU, w sierpniu 1944 roku. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
Majowe przy mogile w Uśniku.

Odwiedzamy MIEJSCA PAMIĘCI i porządkujemy je, by nie uległy zapomnieniu, obojętności... Z młodzieżą grupy gitarowo- wokalnej z GOK Śniadowo tak wyrażamy nasz PATRIOTYZM! Wyrażamy i pielęgnujemy!

Za tydzień w piątek wyruszamy do KRZYŻA upamiętniającego walki pod Wierzbowem. Zapraszamy na majowe przy KRZYŻU i modlitwę za poległych ok. godz.19.00. 

Dziękuję STRAŻAKOM OSP Śniadowo za eskortę i troskę o bezpieczeństwo podczas wszystkich wędrówek!

  • Majowe przy mogile w Uśniku. Majowe przy mogile w Uśniku. Majowe przy mogile w Uśniku. Majowe przy mogile w Uśniku. Majowe przy mogile w Uśniku. Majowe przy mogile w Uśniku. Majowe przy mogile w Uśniku. Majowe przy mogile w Uśniku. Majowe przy mogile w Uśniku.