Historia biblioteki

2021-03-02 10:15

Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo powołana została dnia 2 stycznia 1949 r. decyzją Gminnej Rady Narodowej w wyniku dekretu o bibliotekach wydanego przez Krajową Radę Narodową dnia 17 kwietnia 1946 r. Początkowo nosiła nazwę Gromadzkiej Biblioteki, a zbiory pochodziły z przydziału Ministra Kultury i Sztuki. Historia naszej biblioteki jest podobna do historii innych bibliotek gminnych. Jak wszystkie placówki biblioteczne, tak i nasza biblioteka borykała się z trudnościami lokalowymi, kadrowymi i finansowymi.

W latach 50-tych siedzibą biblioteki było niewielkie pomieszczenie w Urzędzie Gminy w Śniadowie, a księgozbiór mieścił się w dwóch starych szafach. Opiekowała się nim do roku 1953 pierwsza bibliotekarka- pani Halina Kuklińska. Na początku lat 50-tych, sieć biblioteczna powiększyła się o działającą na terenie Szczepankowa filię. W miarę upływu lat książek przybywało i biblioteka przeniosła swoją siedzibę do świetlicy, która mieściła się na parterze w budynku dzisiejszego Gminnego Ośrodka Kultury. Od roku 1953 do 1957 w bibliotece pracowała pani Daniela Ciszewska. Księgozbiór powiększa się do 4 tys. woluminów. W 1957 r. kierownikiem biblioteki została pani Krystyna Olszewska.

W latach 60- tych biblioteka obsługiwała 652 czytelników, a sieć biblioteczna składała się z Biblioteki w Śniadowie, Filii w Szczepankowie i 16 punktów bibliotecznych. W pierwszych latach działalności w bibliotece istniała tylko ogólna wypożyczalnia i czytelnia, dopiero w 1978 r. wyodrębniono Oddział dla Dzieci. Wtedy już biblioteka mieściła się w lokalu przy ulicy Łomżyńskiej. Z chwilą powstania Oddziału dla Dzieci, na stanowisku bibliotekarza rozpoczęła pracę pani Barbara Kończyk. W tym czasie w bibliotece zarejestrowano 725 czytelników i 14 950 wypożyczeń.

Lata 80-te dla biblioteki to kolejne zmiany w sieci bibliotecznej. W Jakaci Dwornej powstaje filia, która funkcjonuje do roku 1990. Pani kierownik Krystyna Olszewska po 30 latach pracy w bibliotece odchodzi na emeryturę, a kierownikiem zostaje pani Barbara Kończyk. W Oddziale dla dzieci w 1989 roku rozpoczyna pracę pani Barbara Szczubełek, a w Filii w Szczepankowie pani Wiesława Uryn. Koniec lat 80-tych jest początkiem stabilizacji kadry bibliotekarskiej w bibliotece.

W roku 1991 biblioteka przenosi się do obecnego budynku i zajmuje pomieszczenia na parterze.. W 1992 roku biblioteka zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, została związana finansowo z samorządem lokalnym.

Na początku 2002 roku Filia Biblioteczna w Szczepankowie przenosi się do nowego lokalu, położonego w centrum Szczepankowa. Aby rozbudować motywację do czytania, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży pracownicy biblioteki chętnie sięgają po tradycyjne i wypróbowane metody. Przygotowują wystawy książek, mające zaprezentować zgromadzony księgozbiór. Przeprowadzają lekcje biblioteczne dla uczniów, dostosowując formę lekcji i zakres materiału do możliwości uczniów i wymogów programu nauczania. Oprowadzają wycieczki, zapoznając uczestników z pracą biblioteki.

W tej chwili biblioteka zajmuje cały budynek przy ulicy Ostrołęckiej 7. Większa powierzchnia budynku stworzyła nowe możliwości rozwoju. W roku 2003 przystąpiliśmy do akcji "Ikonk@", dzięki której przy bibliotece w marcu 2004 roku powstała Kawiarenka Internetowa. Dysponuje ona trzema miejscami z dostępem do bezpłatnego Internetu.

Udział w Programie Rozwoju Bibliotek (2009 rok) pozwolił bibliotekarzom rozwinąć kompetencje zawodowe a bibliotekę doposażyć w sprzęt komputerowy: projektor, laptopy, drukarki. Dzięki programowi ,,Orange dla bibliotek” zdobyliśmy dotację na internetyzację Filii Bibliotecznej w Szczepankowie.

Od 1 lipca 2006 roku jest wpisana do rejestru kultury i posiada status instytucji kultury.

Za poszukiwanie nowych metod upowszechniania czytelnictwa oraz liczne inicjatywy na rzecz dzieci i młodzieży nasza biblioteka otrzymała w 2010 roku Nagrodę Starosty Łomżyńskiego, a w 2013 roku Dyplom Srebrnej Róży Dyrektora Książnicy Podlaskiej im.Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Obecnie na terenie gminy działa Biblioteka w Śniadowie z Oddziałem dla Dzieci i Filia w Szczepankowie .