INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
więcej »

Dragon-24 - wojsko na największych, planowych ćwiczeniach

W I połowie 2024 r. NATO przeprowadza serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem Steadfast Defender-24 (STDE-24). W ramac...
więcej »

Od 18 marca 2024 roku wracają połączenia kolejowe przez Śniadowo

Decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego, na trasie Łapy – Ostrołęka po 24 latach znowu pojawią się pociągi. Połączeni...
więcej »


WÓJT GMINY ŚNIADOWO

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizy...
więcej »


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Śniadowo

Informujące o kontrolach zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
więcej »
Koncert "Kolęda Przetrwania" w Szczepankowie

W słowach kolęd przez lata utrwalała się historia Polski, a kolejne zwrotki, dopisywane pod wpływem bieżących wydarze...
więcej »