BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Śniadowo

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.
Biuletyn Informacji Publicznej "BIP" budowany jest zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 Nr 112 poz. 1198) oraz rozporządzenia wykonawczego do w/w ustawy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. nr 67 poz. 619).
Data powstania: piątek, 9 maj 2003 16:09
Data opublikowania: piątek, 9 maj 2003 16:11
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 196791 razy

Informacja publiczna nieudostępniona w BIP

Informacja publiczna nie zamieszczona w Biuletynie jest udostępniana na wniosek do wglądu w Urzędzie Gminy, codziennie w godzinach pracy Urzędu. Informacja może być również udostępniona na pisemny wniosek złożony listownie na adres:
Urząd Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, faksem na nr. 086-217-61-68 lub pocztą elektroniczną na adres: sniadowo@zgwrp.org.pl
Adres, na który ma być przeznaczona żądana informacja należy wskazać we wniosku.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej występuje jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.

Data powstania: poniedziałek, 25 cze 2007 15:44
Data opublikowania: poniedziałek, 25 cze 2007 15:46
Data edycji: poniedziałek, 25 cze 2007 15:48
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 7573 razy
Ilość edycji: 3